Ogromny potencjał regionu wiąże się głównie z winami białymi i czerwonymi nowego stylu. Tradycyjne szczepy wykorzystywane do win białych: cataratto, grecanico oraz inzolia, a do czerwonych: nero d?Avola, perricone, nerello.